Rozstrzygnięcie konkursu
„Narysuj bibliotekę dla książek naszych marzeń”

Na początku grudnia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Narysuj bibliotekę dla książek naszych marzeń”. Po burzliwej naradzie komisja w składzie:
p. M. Groszewska, p. H. Karabiniewicz i p. K. Wandzel postanowiły nagrodzić następujące klasy : w kategorii klas I-III klasę I B, natomiast w kategorii klas starszych klasę VI D.
Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy, książki i słodkie upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście