Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel

26 kwietnia dziewczynki uczestniczące w zajęciach „Bajkowe spotkania z biblioteką” wzięły udział w spotkaniu pisarką p. Roksaną Jędrzejewską- Wróbel,  które odbyło się w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.
Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, autorka ciekawie opowiadała o swoim życiu i pracy oraz odpowiadała na pytania dzieci.
 Na zakończenie każda z dziewczynek otrzymała autograf w książce przyniesionej w tym celu z domu lub zakupionej na miejscu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście