CHILDREN POETRY COMPETITION

W dniu 23 stycznia 2013 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego Children Poetry Competition. Został on zorganizowany dla uczniów klas I – III. Wzięło w nim udział 30 uczestników. Jury w składzie:
p. Barbara Próchnicka, p. Magdalena Gabriel, p. Agnieszka Kępińska oraz
p. Łukasz Kowalski najwyżej ocenili wśród:

Klas pierwszych
I miejsce – Wiktoria Nowińska klasa I b
II miejsce – Konstancja Janicka klasa I d
III miejsce – Adam Kasicki klasa I d

Klas drugich
I miejsce – Marcelina Charkiewicz klasa II c
II miejsce – Julia Klimek klasa II b
III miejsce – Paulina Kass klasa II c

Klas trzecich
I miejsce – Wiktoria Górnik klasa III a
II miejsce – Maria Rochoń klasa III c
III miejsce - Aleksandra Ciesińska III b
Wyróżnienie - Jakub Paszkowski klasa III d

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście