GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

„W 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego”

9 maja br. w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu odbył się finał konkursu wiedzy historycznej „W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszymi okazali się uczniowie naszej szkoły, zajmując:

I miejsce -  Jakub Dudajek kl. V d

II miejsce Kacper Łąsiak kl. VI a

III miejsce Nataniel Żochowski kl. IV c

Nasi finaliści otrzymali z rąk wiceburmistrza Wojciecha Dołęgowskiego pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami książkowymi, a pan Andrzej Gwizdała list gratulacyjny za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście