Podsumowanie projektu „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

Uczniowie klas piątych wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
w regionie poprzez edukację morską". 
Projekt zakładał poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, zwiększenie umiejętności wykorzystania w praktyce nabytej w szkole wiedzy, zwiększenie świadomości
i poczucia tożsamości regionalnej, rozbudzenie w uczniach pasji do żeglarstwa, zainteresowanie morzem, kształtowanie kompetencji kluczowych; matematycznych, naukowo-technicznych, społecznych, obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturalnej. 
Uczniowie w ramach projektu odbyli 8 spotkań po dwie godziny lekcyjne prowadzone metodą projektu przez panią Genowefę Kowalską. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela w szkole. Ponadto uczniowie wzięli udział
w warsztatach edukacyjnych w Tczewie oraz edukacyjnym pikniku naukowym, zorganizowanym w listopadzie w naszej szkole przez fundację Mateusza Kusznierewicza.
Przed piątoklasistami jeszcze wyjazd w czerwcu na praktyczne zajęcia
z żeglarstwa.
Obie grupy wykonały prace na konkurs projektów, które zostaną przesłane
do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Uczniowie klas piątych po zakończonych zajęciach zorganizowali dla młodszych uczniów spotkanie, na którym przedstawili efekty swojej pracy oraz etapy jej powstawania. W ten sposób chcieli zachęcić młodszych kolegów do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście