ALFA I OMEGA
15 maja 2013 r. w Kwidzynie odbył się konkurs matematyczny „Alfa i Omega”. Ponownie, starsze klasy reprezentowali Kacper Ł±siak i Wiktoria Dudek. Nauczyciel, który przygotował uczniów, to pani Edyta Jurewicz. Tym razem pojechało również dwoje uczniów z klas trzecich – Elżbieta Kasińska i Jakub Szczepański. Młodszych matematyków przygotowała pani Halina Grębowska. 
Czas, do ogłoszenia wyników, gospodarze uprzyjemnili nam przedstawieniem
o Walentynkach oraz wspólnym ¶piewem. Podczas konkursu spotkali¶my Jacka Kowalskiego, który do niedawna uczęszczał do naszej szkoły. 
Podwójny sukces!! Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych. Klasy trzecie – Jakub Szczepański, klasy pi±te i szóste
– Kacper Ł±siak.
Po konkursie zasłużone lody
Gratulujemy wszystkich uczestnikom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyj¶cie