DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

W dniu 21 września 2012 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, którym są
od 2 września 1974 r., Obrońcy Westerplatte.
Celem zorganizowania święta było bliższe poznanie przez uczniów historii bohaterów.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną przygotowaną przez pana Andrzeja Gwizdałę, rozwiązywały krzyżówkę, rysowały pomnik Obrońców Westerplatte.
Klasy IV – VI otrzymały trudniejsze zadanie niż ich młodsi koledzy. Zajęli się “projektem nowego pomnika” upamiętniającego bohaterską walkę żołnierzy oraz przekładem intersemiotycznym fragmentu wiersza K. I. Gałczyńskiego
“Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.
Wszystkie prace zostały wywieszone na szkolnych korytarzach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście