Dnia 22 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach odbył się etap dekanalny konkursu wiedzy religijnej Diecezji Elbląskiej "Szukając Boga - Św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein". W etapie półfinałowym wzięli udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych w dekanacie Prabuty i Susz. Uczestników konkursu 
i ich opiekunów przywitała p. Dyrektor Małgorzata Dudajek.
Zgodnie z regulaminem konkursu wytypowano do finału dwie osoby. Uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy z rąk p. Dyrektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście