DZIEŃ ZIEMI

Światowy Dzień Ziemi – akcja prowadzona corocznie 22 kwietnia, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
W naszej szkole też włączyliśmy się do obchodów tego święta. Odbyły się dwa apele dla uczniów klas I – III przygotowany przez klasę II d i p. Janinę Lange oraz dla uczniów klas IV – VI przygotowany przez klasę IV d
i p. Genowefę Kowalską.
Uczniowie tych klas uświadomili swoim koleżankom i kolegom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście