GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
26 marca 2013 r. odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który zorganizowaliśmy wspólnie z Miejską Halą Sportową.
Głównym celem turnieju było podnoszenie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, jak również popularyzowanie roweru, jako środka transportu, rekreacji i sportu.
Po zaciętej rywalizacji wyniki przedstawiły się następująco:

Szkoła podstawowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Trumiejkach
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rodowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Obrzynowie
Gimnazjum:
I miejsce – Gimnazjum w Prabutach
II miejsce – Gimnazjum w Rodowie
III miejsce – Gimnazjum w Trumiejkach 

Zmagania uczestników turnieju obserwowali zaproszeni goście – Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury i Sportu Pani Palmira Trzcińska-Kowalska, dyrektorzy placówek oświatowych Pani Bożena Niewulis, Pani Małgorzata Konieczna oraz Pan Stanisław Gostomczyk oraz przedstawiciel Policji pani Justyna Alicka.
W eliminacjach powiatowych naszą gminę reprezentować będą drużyna Gimnazjum w Prabutach oraz uczniowie naszej szkoły (Weronika Oryl, Miłosz Maciejewski oraz Bartłomiej Rzeszotek), których przygotowaniem do turnieju zajmują się Panie Marzenna Groszewska, Olga Banach oraz Pana Piotra Tatara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście