Konkurs biblioteczny

W marcu 2013 roku biblioteka szkolna ogłosiła konkurs adresowany do uczniów klas– III Przygody Filonka Bezogonka- test ze znajomości lektury .Celem konkursu było rozbudzanie motywacji do czytania oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Do biblioteki wpłynęło 119 kart odpowiedzi, w tym 88 bezbłędnie wypełnionych testów. Indywidualni autorzy prac otrzymali upominki w postaci zakładek do książek oraz nagrody książkowe dla klasy. Wyróżnione zostały: kl. I b, I c, I d; II a, II d; III a, III b, III c, III d.
Gratulacje!
Serdeczne podziękowania opiekunom klas za zachęcanie uczniów do czytelnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście