ZEGAR TYKA - CZAS UMYKA.

W dniu 27 czerwca 2013r. uczniowie klas szóstych przekonali się o prawdziwości tego powiedzenia.
Tak niedawno mali, ciekawi i nieco wystraszeni przyszli z rodzicami do pierwszej klasy. Niezapomniany pierwszy dzień w szkole, potem kolejne; pierwsze sukcesy i porażki.
Czas płynął bardzo szybko. Dzisiaj nadszedł moment, aby usta powiedziały "Żegnajcie, dziękujemy".Wszyscy przeżyliśmy smutek pożegnania, ale mamy nadzieję, że świat, który czeka na tegorocznych absolwentów, okaże się ciekawy i przyjazny.
Cieszycie się z otrzymania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej nr 2
im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, a jednocześnie smucicie z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę Waszego życia w ciągu sześciu lat.
Na uroczystoci zakończenia roku szkolnego klas szóstych nagrodzeni zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Najlepszym absolwentem roku szkolnego 2012/2013 został uczeń klasy 6a Kacper Łąsiak, najwyższą średnią uzyskała Wiktoria Dudek z kl. 6a,
a najlepszy wynik na sprawdzianie zdobył Miłosz Łukaszewski z kl. 6e.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
pan Bogdan Pawłowski, Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pani Palmira Trzcińska – Kowalska, Dyrektor Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu pan Marcin Kruszyński oraz Przedstawiciel Rady Miejskiej pan Grzegorz Kasprzak
Na pożegnanie ze szkołą i nauczycielami, nasi już absolwenci, zaprezentowali przygotowany przez siebie i panie: Magdalenę Gabriel, Barbarę Próchnicką, Agnieszkę Kępińską, Małgorzatę Gunajew oraz pana Macieja Korzeniaka program atrystyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście