ECOTEST

W czerwcu odbył się konkurs przyrodniczy dla uczniów klas czwartych przeprowadzony przez panie: Genowefę Kowalską, Małgorzatę Redę
oraz Annę Zielińską.
Czwartoklasiści wykazali się olbrzymią wiedzą na temat ekologii.
A wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Dominika Wiśniewska kl. IV c
II miejsce – Dominik Bakaj kl. IV a
III miejsce Nataniel Żochowski kl. IV c

 

 

 

 

 

Wyjście