WYCIECZKA DO SEJMU

18 czerwca 2013 R. laureaci gminnego konkursu wiedzy historycznej “W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”, udali się na zaproszenie senatora Leszka Czarnobaja do Sejmu i Senatu RP. Laureaci zwiedzali Sejm i Senat RP oraz spotkali się z senatorem Leszkiem Czarnobajem. Fundatorem wycieczki był Urząd Miasta i Gminy Prabuty.
Z naszej szkoły w wycieczce udział wzięli: Nataniel Żochowski, Jakub Dudajek oraz Kacper Łąsiak. Opiekunem grupy był pan Andrzej Gwizdała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście