MAJOWE ŚWIĘTA NA KLASOWYCH GAZETKACH

W kwietniu, w ramach konkursu „Super klasa” uczniowie mieli wykonać
w swoich izbach lekcyjnych gazetki okolicznościowe:

• klasy I - III dotyczące symboli narodowych.
• klasy IV - VI Konstytucji 3-go Maja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście