Dobre maniery

30 marca odbył się konkurs „Dobre maniery” przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół. Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć pisemnie na pytania, rozwiązać quizy, prawidłowo zaadresować kopertę oraz zaprezentować najładniejsze przejście wyznaczonego odcinka z książką na głowie.
Szkolnymi mistrzami dobrych manier okazała się reprezentacja klasy VI C,
drugie miejsce zajęli uczniowie klasy VI D,
trzecie miejsce przypadło drużynie z klasy IV B.
Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy i gratulujemy – poziom wiedzy uczniów był bardzo wyrównany. Zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście