Wizyta przedszkolaków

11 października naszą szkolną bibliotekę odwiedziły dzieci z grupy „Misie”
z Przedszkola „Miś Uszatek” w Prabutach.

Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję
zobaczyć jak wygląda i funkcjonuje biblioteka, a także zapoznać się z jej księgozbiorem. Ciekawostką była najstarsza oraz najmniejsza  książka. Dzieci z uwagą słuchały czytane wiersze i odpowiadały na pytania. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał zakładkę do książki, a panie bibliotekarki – urocze sowy, które ozdobiły naszą bibliotekę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście