kreska2.gif (1320 bytes)

http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0

kreska2.gif (1320 bytes)

 

 

Dane teleadresowe szkoły.

więcej >>>

Pracownicy szkoły. więcej >>>
Wychowawcy klas. więcej >>>
Godziny pracy Świetlicy. więcej >>>
Godziny pracy Biblioteki. więcej >>>
Godziny pracy Pedagogów i Psychologów. więcej >>>
Godziny pracy Pielęgniarki. więcej >>>

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2016/2017.

więcej >>>
Kalendarz roku szkolnego. więcej >>>
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. więcej >>>
Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych. więcej >>>
Terminy spotkań z rodzicami. więcej >>>
Konkursy. więcej >>>

 

wyjście