kreska2.gif (1320 bytes)

kreska2.gif (1320 bytes)

 

Nazwa dokumentu

pobierz

STATUT Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

 

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na lata 2012-2017.

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Prabutach na lata 2012–2017.

PLAN PRACY dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.  
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (nowa).
PROGRAM WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.  
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.  
KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW.

więcej >>>

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ.

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

PROGRAM NAPRAWCZY po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach.

REGULAMIN POBYTU UCZNIA w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE PRZERW UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

Raport zbiorczy z problemowych ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

 

wyjście