Ślubuję…

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą, ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza szkolna uroczystość – ślubowanie i pasowanie na ucznia.  
Ślubowanie pierwszaków w naszej szkole odbyło się 6 października 2017 r. Pierwszaki zaprezentowały różnorodne umiejętności, które zdążyły posiąść przez niespełna miesiąc nauki Pierwszoklasiści dołożyli wszelkich starań, aby otrzymać „klucz do wiedzy i mądrości.” Recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Z ich ust padły obietnice dotyczące obowiązkowości oraz zasad zgodnego współżycia w zespole. 
Następnie odbyła się oficjalna część uroczystości. Słowa ślubowania wypowiadane były przed szkolnym sztandarem. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Dudajek dokonała uroczystego pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły. Podkreśliła, że nie są dziećmi tylko uczniami, przed którymi wiele wyzwań. Zapewniła też, iż jest przekonana, że sobie z nimi świetnie poradzą. Towarzyszyła temu podniosła  atmosfera, a na buziach dzieci rysowały się wielkie emocje.  

Uroczystość uświetnił swoją obecnością przedstawiciel Rady Rodziców pani Agnieszka Nawalaniec, która życzyła dzieciom pomyślności w szkole. Dzieci usłyszały też rady na szkolną przyszłość oraz otrzymały wspaniałe upominki.

Na zakończenie uczniowie udali się do swoich izb lekcyjnych, na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście