Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień 9.02.2017 r. został ogłoszony w naszej szkole Dniem Bezpiecznego Internetu. Na tydzień przed tym wydarzeniem uczniowie podczas zajęć informatyki poznawali zasady korzystania z bezpiecznego Internetu. Nauczyciele uczący tego przedmiotu skorzystali z Lekcji bezpieczeństwa proponowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Podczas Dnia Bezpiecznego Internetu klasy zostały podzielone na 4- osobowe grupy, z których każda miała do wykonania zadania (krzyżówka, rozsypanka, quiz, scenki z Internetu, projekt plakatu nt. bezpieczeństwa w Internecie). Wszystkie prace zostały poddane ocenie jury, a plakatami ozdobiono korytarz szkolny na parterze budynku. Zwycięskie klasy czyli: IV A, V D, VI C otrzymały dyplomy i nagrody!

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście