Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów z klas II - VI pod kierunkiem Pani D. Kryszkiewicz, E. Kossak-Czarneckiej i M. Sulikowskiej. Przybyli na uroczystość uczniowie w skupieniu wysłuchali przedstawienia artystyczno - historycznego, które przybliżyło wydarzenia z okresu zaborów,
a następnie odzyskania niepodległości przez nasz kraj po 123 latach niewoli.
Przygotowana dekoracja, galowy strój oraz kotyliony w barwach narodowych podkreśliły patriotyczny charakter apelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście