Policjanci u pierwszaków

Dnia 26 września 2017 roku uczniowie oraz wychowawcy klas pierwszych spotkali się z policjantami. Gośćmi naszych pierwszoklasistów byli: p. Justyna Alicka i dzielnicowy p. Radosław Markowski. Dzieci w ramach wychowania komunikacyjnego utrwaliły PIĘĆ ZASAD PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ i przypomniały sobie podstawowe znaki drogowe dotyczące pieszych. Ponadto przeprowadzono pogadankę na temat "Obcy- niebezpieczeństwo". Pierwszaki brały czynny udział w spotkaniu i cel edukacyjny został zrealizowany.

 

 

 

 

Wyjście