Twoja krew – moje życie

W listopadzie w klasie II d zostały przeprowadzone zajęcia pod hasłem „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”.
Uczniowie w czasie zajęć obejrzeli film edukacyjny, zostały przeprowadzone konkursy sprawdzające co dzieci zapamiętały z zajęć. Ponad to na zajęciach nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat składu krwi, jaką rolę krew pełni w życiu człowieka oraz co to znaczy być „Honorowym Dawcą Krwi”. 
Członkowie Koła Miłośników Książek wymyślali slogany zachęcające do oddawania krwi. Poniżej przedstawiamy propozycje ułożonych haseł:

Twoja krew uratuje komuś życie!
Oddawaj krew, ona ratuje innym życie.
Oddawaniem krwi możesz pomóc drugiemu człowiekowi
Żyję dając krew!

Dodatkowo uczniowie mieli za zadanie wyszukać potrzebnych informacji nt. ludzkiej krwi i przedstawić je podczas zajęć.

Zajęcia bardzo się uczniom podobały, szczególnie filmik dzięki, któremu dużo informacji zapamiętały.

 

 

 

 

 

Wyjście