Turniej piłki nożnej klas trzecich

W środę 31.05.2017 r. odbył się w naszej szkole Turniej piłki nożnej klas trzecich. Mogliśmy oglądać wspaniałą rywalizację.
Dziękujemy Prabuckiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych, Radnym: Pani Jasi Lange, Pani Lucynie Maj, Panu Tomaszowi Wandzlowi za zasponsorowanie słodyczy dla uczestników turnieju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście